fbpx

Dapat ba tayong umutang para sa puhunan? Sasagutin ito ng ating Sari-Sari Storyteller, Bryson at ang ating negosyo mentor, Ms. Reina!

Video